Privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 1. Atbildīgais personu datu apstrādātājs ir Olympic Casino Latvia SIA (Rēzeknes iela 5E, Rīga; latvia@oc.eu). Uzņēmuma datu aizsardzības speciālists ir Aleksandrs Maslo, (+371 67517595, Rēzeknes iela 5E, Rīga; dataprotectionofficerlatvia@oc.eu).
 2. Olympic Casino apstrādā personas informāciju, lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts ar kluba kartes lietotājiem.
 3. Personas informācija, ko iegūst par subjektu kluba kartes pieteikšanas procesa laikā, ir nepieciešama kluba kartes darbībai. Olympic Casino nevar izsniegt kluba karti, ja lietotājs nenorāda informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieteiktos kluba kartei. Ja Olympic Casino nevarēs apstrādāt personas informāciju saistībā ar kluba kartes lietošanu, nebūs iespējams aprēķināt lietotāja Bonus punktus un noteikt kluba kartes līmeni.
 4. Ja lietotājs ir atļāvis lietot savu personīgo informāciju, Olympic Casino būs tiesības lietot lietotāja kontaktinformāciju tā produktu vai pakalpojumu tiešajam mārketingam. Lietotājam ir tiesības noraidīt personas informācijas lietošanu jebkurā laikā.
 5. Olympic Casino ir tiesības sniegt informāciju par lietotājiem un kluba karšu izmantošanu citiem Olympic Entertainment Group uzņēmumiem.
 6. Personas informācijas saņēmēju kategorijas: maiņas darbinieki, kazino vadītājs, klientu attiecību vadītājs, Mārketinga nodaļas darbinieki, Drošības un Uzraudzības nodaļas darbinieki, sistēmas administrators.
 7. Kluba kartes lietotāju personas informāciju nedrīkst izplatīt ārpus ES/EEZ.
 8. Kluba kartes līmeņi un ar tiem saistītās priekšrocības tiek aprēķināti, pamatojoties uz Olympic Casino noteiktajiem kritērijiem.
 9. Personas informācija, saistīta ar kluba karti, tiek glabāta piecus gadus pēc pēdējās kluba kartes lietošanas reizes.
 10. Lietotājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, ka arī viņa(-as) datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi un pret tiesībām nodot personas informāciju. Lai izmantotu savas tiesības, mēs lūdzam lietotāju sazināties ar kazino darbiniekiem vai nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi latvia@oc.eu.
 11. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar viņa(-as) personas informācijas apstrādi Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@dvi.gov.lv vai apmeklējot adresē Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.