Bērni ir mūsu nākotne!

Vispārējas ziņas
jūn 012023

Bērni ir mūsu nākotne - šis teiciens ir veiksmīgas sabiedriskās dzīves pamatnosacījums! Tāpēc uzņēmums “Olympic Casino Latvia” jau kopš savas dibināšanas, proti,  2010. gada aktīvi iesaistās tās veidošanā, ziedojot finanšu līdzekļus un cieši sadarbojoties ar “Ronald McDonald House Charities Latvija” (RMHC Latvija) programmu bērnu “Mobilais veselības aprūpes centrs” (MVAC). 

Uzņēmums ir izvietojis ziedošanas kastītes 45 “Olympic Casino” klātienes izklaides vietās, kur apmeklētājiem ir iespējams ziedot sev pieņemumu summu. Tālāk tā tiek nodota cēliem mērķiem - bērnu veselības veicināšanā. Kopējā noziedotā naudas summa šim labdarības projektam mērama vairāk nekā 105 tūkstošu eiro apmērā! Šī summa palīdzējusi apmaksāt vairāk nekā 3500 konsultāciju bērniem un jauniešiem, kuru ģimenes nespēj pašas sev to nodrošināt.

Bērnu “Mobilais veselības aprūpes centrs” vārda tiešā nozīmē ir medicīniskais centrs uz riteņiem jeb 12 metrus garš transporta līdzeklis, kurš piemērots dažādu medicīnas pakalpojumu - diagnostisko un profilakstisko - sniegšanai. Tajā ir gan divi ārstu kabineti, gan arī uzgaidāmā telpa bērnu vecākiem. Centra galvenais mērķis ir piedāvāt šo pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pēc iespējas tuvāk viņu mājām. Ar šādu iniciatīvu tiek veicināta bērnu veselība un labklājība visā valsts teritorijā, jo situācijas, kad ģimenēm nav pieejamas ne tikai bezmaksas, bet arī tūlītējas un dažāda rakstura medicīniskās konsultācijas diemžēl nav retums. Lai arī ir jau paveikts daudz, MVAC nedomā apstāties pie iesāktā izbraukumu un konsultāciju apjoma, un “Olympic Casino Latvija” arī turpmāk turpinās sadarbību ar centru, dodot savu pienesumu sabiedrības veselības veicināšanā.

Lai arī šajā labdarības projektā ir paveikts daudz un palīdzēts tūkstošiem bērnu, plāni izvērst un paplašināt savu darbību ir lieli. “Ronald McDonald House Charities Latvija” izpilddirektore Guna Caune ieskicēja nākotnē izvirzītos sasniedzamos mērķus, kuri ir ar plašāku vērienu kā līdz šim: “Pirmkārt, mūsu mērķis ir paplašināt Latvijā sniegto pakalpojumu skaitu. Šobrīd sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu sastrādājamies pie jaunu projektu izstrādes, kas būtu kā papildinājums esošajam MVAC sniegto pakalpojumu klāstam. Tāpat plānojam nodrošināt 5 000 bezmaksas medicīniskās konsultācijas četriem tūkstošiem bērnu dažādos Latvijas reģionos šajā gadā. Noteikti turpināsim arī sniegt medicīnisko palīdzību karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.”

Jāatzīmē, ka “Ronald McDonald House Charities Latvija” savu darbību ir izvērsis vairākās valstīs, ne tikai Latvijā. Plašāk par foda padarīto un nākotnes mērķiem  var izlasīt mājas lapā rmhc-latvia.com.