Sākums » Klienta karte »

Klienta kartes izmantošanas noteikumi

 1. Lai pieteiktos OCL klienta kartei, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāiesniedz kazino personālam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Klienta karti tiek izsniegta bez maksas. Karte tiks aktivizēta 24 stundu laikā.
 2. Lai uzkrātu bonus punktus spēlējot spēļu automātus, karte ir jāievada nolasītājā. Uzsākot spēli pie galda, karte reģistrēšanai jāuzrāda dīlerim.
 3. Klienta karti aizliegts nodot citai personai.
 4. Ja kartes turētājs nav to izmantojis vienu gadu spēlēšanai uz spēļu automātiem vai galdiem, OCL ir tiesības anulēt karti un uz tās uzkrātos bonus punktus, nebrīdinot par to klientu.
 5. OCL ir tiesības anulēt karti, ja tiek pārkāpti kartes lietošanas noteikumi, LR likumdošana vai OCL iekšējās kārtības noteikumi.
 6. Minimālais bonus punktu skaits, ko var izmantot spēles turpināšanai ir 500 punkti, kas ir līdzvērtīgi 5 €.
 7. OCL ir tiesības pārskatīt bonus punktu uzskaiti kartē sistēmas kļūdas, jebkādu citu kļūdu vai krāpšanas gadījumā.
 8. OCL ir tiesības pārskatīt kartes sniegtās privilēģijas, atlaides un šos noteikumus bez iepriekšējas brīdināšanas.
 9. OCL darbinieki, viņu ģimenes locekļi un tuvi radinieki nedrīkst nedz saņemt, nedz izmantot klienta karti un klienta kartes atlaides.
 10. Kartes pazaudēšanas vai nozagšanas gadījumā nekavējoties jāinformē OCL pa tālruni: (+371) 67828777 (24/7).
 11. Par klienta kartes atjaunošanu biežāk kā vienu reizi mēnesī tiek iekasēta maksa 5 € apjomā.