Sākums » Kompānija » Korporatīvā sociālā atbildība »

Uzņēmums

Īpašnieki

Olympic Casino Latvia mātes uzņēmums ir Igaunijas akciju sabiedrība Olympic Entertainment Group (OEG), kurai pieder 100% sabiedrības daļu.

OEG darbību uzsāka 1993.gada septembrī Igaunijā, kad arī sāka izmantot zīmolu „Olympic Casino”. 1998.gadā OEG meitas uzņēmims Igaunijā tika sertificēts atbilstoši starptautiskam kvalitātes standartam ISO 9001, darbojoties atbilstoši tā noteiktajām prasībām līdz šai diena, un to apliecina pozitīvie rezultāti obligātajos pārsertifikācijas auditos.

OEG meitas uzņēmumi darbojas 7 valstīs: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Polijā, Slovākijā un Itālijā. Kopš 2006.gada OEG akcijas tiek kotētas Tallinas Fondu biržā, nedaudz vēlāk tika uzsākta akciju kotēšana Varšavas Fondu biržā.

OEG vadības padome un uzraudzības padome

Olympic Casino Latvia darbību Latvijā uzsāka 2002.gada augustā, iegādājoties uzņēmuma „Casino Daugava” akcijas. 2003.gada aprīlī sabiedrība atvēra pirmo kazino Rīgā ar zīmolu „Olympic Casino” viesnīcā „Radisson SAS Daugava”. Šobrīd Latvijā darbojas 36 Olympic Casino Latvia spēļu automātu kazino, kas izvietoti Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Siguldā, Cēsīs, Jūrmalā, Jelgavā un Saldū, un 1 kazino ar spēļu galdiem „Olympic Voodoo Casino” , kas atrodas viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija”, Rīgā.

2013.gada 30.jūlijā OCL saņēma interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, kas dod tiesības organizēt azartspēles internetā. Kopš 2013.gada 1.augusta OCL piedāvā saviem klientiem azartspēles internetā visā Latvijas teritorijā, izmantojot preču zīmi „OlyBet”. 2013.gada 6.septembrī OCL saņēma totalizatora un derību likmju pieņemšanas licenci, kas dod tiesības atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas punktus. 2014.gada laikā tika atvērti kopumā 10 totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkti esošo OCL kazino telpās.

Olympic Casino Latvia, pastāvīgi sadarbojoties ar OEG vadību sanāksmju, personīgu un attālinātu tikšanos veidā, īsteno mātes uzņēmuma stratēģiju vietējā azartspēļu tirgū- pildot apstiprinātos kvalitāte mērķus finanšu, klientu, cilvēkresursu, iekšējo procesu aspektos, par kuru izpildi tiek regulāri ziņots, tai skaitā Olympic Casino Latvia gada pārskatos.

Olympic Casino Latvia sadarbojas ar mātes uzņēmumu sadarbības ar ietekmes pusēm nodrošināšanā: OEG sniedz nepieciešamo atbalstu Olympic Casino Latvia, tādējādi nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar ietekmes pusēm, savukārt Olympic Casino Latvia nodrošina atgriezenisko saiti, sniedz OEG nepieciešamo informāciju par ietekmes pušu jautājumiem un īstenojamām korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēm.

Darbinieki

Olympic Casino Latvia par savu darbavietu 2014.gada beigās ir izvēlējušies 676 darbinieki. Uzņēmuma sasniegumi ir atkarīgi no tā darbiniekiem- mēs savā ikdienas darbā veidojam uzņēmuma atpazīstamību un panākumus. Mūsu uzdevums ir radīt svētkus ikdienā un rūpēties par lielisku atmosfēru jebkurā mūsu kazino.

Mēs vienmēr priecāsimies par radošiem, dzīvespriecīgiem, atbildīgiem kolēģiem, kuri saprot augstvērtīga klientu servisa nozīmi un spēj tādu nodrošināt.

Olympic Casino Latvia mērķis ir nodrošināt katram darbiniekam konkurētspējīgu atalgojumu, iespēju saņemt kvalitatīvu veselības apdrošināšanas polisi un cita veida sociālās garantijas, kā arī piemaksas par individuālo un komandas mērķu sasniegšanu. Divas reizes gadā visa komanda tiekas kopējos pasākumos- sporta spēlēs vasarā un gadskārtējā Ziemassvētku ballē.

Olympic Casino Latvia atbalsta savu darbinieku iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedrības atbalsta un labdarības, vides sakopšanas, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumos. 

Piemēram, kopš 2010.gada Olympic Casino Latvia darbinieku komanda piedalās Nordea/Lattelecom Rīgas maratonā. 2015.gadā šajā pasākumā piedalījās 109 dalībnieku komanda, kopīgi pieveicot 728 km distanci.

Olympic Casino Latvia regulāri izvērtē darbinieku darba vides riskus, nodrošina darba drošības nosacījumu izpildi, paredzot resursus atbilstošu pasākumu veikšanai un preventīvu aktivitāšu realizēšanai. Uzņēmums pastāvīgi veic darbavietu novērtēšanu un atbilstoši vajadzībām īsteno nepieciešamos darbus to uzlabošanai un preventīvus pasākumus dažādu ar darba veikšanas procesu saistītu risku profilaksei. Olympic Casino Latvia ik gadu izstrādā un realizē preventīvo pasākumu plānu darba vides uzlabošanai un risku mazināšanai.

Klienti

Lai nodrošinātu mūsu viesiem vienota kvalitātes standarta pakalpojumu, kopš 2004.gada Olympic Casino Latvia ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši starptautiskam standartam ISO 9001.

Olympic Casino Latvia visos savos spēļu automātu un spēļu galdu kazino ir noteicis vienotas prasības attiecībā uz tajos sniegto pakalpojumu.

Olympic Casino Latvia ir svarīgi, lai mūsu viesi tiktu apkalpoti nemainīgi augstā, uzņēmuma standartos noteiktā līmenī ar mērķi nodrošināt neaizmirstamu kazino piedzīvojumu katrā apmeklējuma reizē, tādejādi rosinot uz ilgtermiņa sadarbību, veicinot pastāvīgo viesu lojalitāti un jaunu viesu piesaisti.

Olympic Casino Latvia, veicinot sniegtā pakalpojuma un klientu servisa nepārtrauktu uzlabošanu, kopš 2011.gada piedalās akcijā „Uzslavē labu servisu!”.

Labs serviss- tas ir nebeidzams sniegto pakalpojumu uzlabošanas process.

Mums ir svarīgs katra mūsu viesa viedoklis, un, balstoties uz to, uzlabot pakalpojumu sniegumu! Aicinām viesus snieg savas atsauksmes, ierosinājumus, komentārus par mūsu pakalpojumu:

  • aizpildot atsauksmes formu mūsu kazino,
  • zvanot uz atsauksmju tālruni 678 78 678 un atstājot savu ziņu automātiskajā atbildētājā,
  • aizpildot atsauksmju formu mūsu mājaslapā.

Olympic Casino Latvia aizsargā klientu sniegto datu konfidencialitāti. Uzņēmuma rīcībā esošie klientu dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot klienta privātuma tiesības.